Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

N з/п
Дата прийняття рішення
Суб’єкт, який прийняв рішення про припинення емітента
Способи припинення
1
2
3
4
1
09.02.2012 р.
Загальні збори акціонерів ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН»
09 лютого 2012 року загальними зборами акціонерів ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН» з метою мінімізації витрат акціонерного товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство, прийнято рішення про припинення юридичної особи шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН» (результати голосування: за – 50’034’223 голосів, що становить 99,9999% голосів присутніх акціонерів, проти – 70 голосів, 0,0001% голосів присутніх акціонерів). Обмін акцій ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН» на частки у статутному фонді юридичної особи – правонаступника ТДВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН» та розподіл буде здійснено із збереженням співвідношення кількості акцій, що було у акціонерів у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося. Строк обміну акції на письмові зобов’язання – до дня проведення установчих зборів Товариства з додатковою відповідальністю. ТДВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН» буде правонаступником всіх активів, майнових та немайнових прав та обов’язків ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН» . Розмір статутного капіталу ТДВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН» дорівнює розміру статутного капіталу ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН» на дату прийняття рішення про припинення діяльності товариства шляхом реорганізації (перетворення) – 12’518’414,25 грн.

Голова правління

Голова комісії з перетворення                                                                       В.М. Ревіч